Anna Frank

19 årig århusiansk singer-songwriter, der i hjemmestudiet selv producerer musikken, slipper tankerne fri og indsynger dem.

Share

Listen to "Anna Frank" in the Limelight Music app

Top songs

Song title Album title

Diamond Disguise

What If Fear Takes Over

Explain Time